Sulatto

Sulatto on ratkausu, kun tarvitset ideoita ja suunnittelua liiketoiminnan kehittämiseen tai yrityskuvan luomiseen. Yrityksen visuaalisen ilmeen logosta liiketilaan tulee aina pohjautua liikeideaan. Tämä on Viestittären suunnittelussa aina kirkkaasti mielessä.

Logon yhteydessä suunnitellaan aina myös graafinen ohjeistus, joka sisältää ohjeet muun muassa typografiasta, asettelusta ja väreistä. Näin yrityksen viestintään saadaan yhtenäinen ja persoonallinen ilme.

Mainonta ja muu viestintä onnistuu, kun viesti tavoittaa kohderyhmän, herättää kiinnostuksen ja saa aikaan haluttua toimintaa.
Mainos- ja viestintäsuunnittelussa Viestitär auttaa löytämään oikeat kanavat oikeille kohderyhmille.